Belediyelerin bütçesi iki kat arttı

Mahalli yönetimlere genel bütçeden ayrılan hisselerde her yıl artış yaşanıyor.

2022’nin birinci 6 aylık periyodunda büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan hisse geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 100’ün üzerinde artarak 54,9 milyar liraya çıktı.

Büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetimden aldığı hisselerin en büyüğü ise İstanbul’un oldu.

Büyükşehir belediyesi hisse oranları kanunda belli

5779 sayılı Vilayet Özel Yönetimlerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Hisse Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca, büyükşehir belediye hudutları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan hisselerin yüzde 30’u büyükşehir belediye hissesi olarak ayrılıyor.

İlk 6 ay için büyükşehir belediyelerine 54,9 milyar liralık hisse ayrıldı

Kanunda belirtilen nüfus ve yüzölçümü kriterleri çerçevesinde dağıtım yapılarak her ayın sonunda büyükşehir belediyeleri hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının birinci 6 aylık periyodunda büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden 54,9 milyar liralık hisse ayrıldı. 2021 yılı tıpkı periyottaki hisse fiyatı 27,1 milyar lira olurken, yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti.

Hesaplamalar ve aktarmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda

Büyükşehir belediyelerinin kendi vilayet hudutları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı dikkate alınarak kanun düzenlemelerine uygun bir formda Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hesaplama ve aktarma yapılıyor.

Genel bütçe vergi gelirlerindeki artışa paralel olarak, bu gelirler üzerinden mahalli yönetimlere ayrılan hisse da artıyor.

Geçen yılın 6 aylık devrine nazaran değişimler

Bu kapsamda en yüksek hisse verilen birinci 5 mahalli yönetimin merkezi yönetimden aldığı hisselerin, geçen yılın 6 aylık periyoduna nazaran değişimi de belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci sırada

Buna nazaran, birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer alırken, bu belediyenin yılın birinci 6 aylık devrinde aldığı hisse, geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 112,53 artış gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ikinci

İkinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin birebir devirde aldığı hisse da geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 92,13 artış gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üçüncü

Üçüncü sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı hisse ise yüzde 86,92 arttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı hisse yüzde 105,44 yükselirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının aldığı hisse da yüzde 95,87 artış gösterdi.

Mahalli yönetimlerin hesaplaması

Yine ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,5’i büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i vilayet özel yönetimlerine ayrılıyor.

Ayrılan meblağlar kanunda belirtilen nüfus, yüzölçümü ve gibisi kriterler çerçevesinde ilgili yönetimlerin hesaplarına Vilayetler Bankası aracılığıyla aktarılıyor.

Bu kapsamda 2022 yılının birinci 6 aylık periyodunda bu yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 64,5 milyar liralık hisse ayrıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.