Damar yaşınız kaç?

Damar yaşlanma hızı kişinin risk yüküne göre değişir yani risk faktörü ne kadar fazlaysa o kadar hızlı yaşlanır. Örneğin 40 yaşındaki bir kişinin…

Posted On