TTB Merkez Konseyi, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan Güney Afrika, İngiltere ile Brezilya’dan bir çok ülkeye yayılan türlerinin DSÖ’nün 2 Şubat’ta yayımlanan haftalık durum raporunda “Endişe verici varyant” kategorisinde gösterildiğini belirterek, daha bulaşıcı ve muhtemelen daha öldürücü olan bu varyantlara karşı aşılamanın önemine dikkat çekti. İngiltere […]