Turkcell, iş ortaklarıyla bir ortaya geldi

Turkcell’in ekosisteme sağladığı katkının ve inovatif projeleri hayata geçiren tedarikçi deneyimlerinin ele alındığı aktiflikte, Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım ve Yerlilik Programı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Aktiflik sonunda Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’nın proje paydaşları olan Turkcell çalışanları ve tedarikçiler ödüllendirildi.

Teknolojinin öncüsü Turkcell, kesimde ve iş süreçlerinde verimlilik odaklı ürün-hizmet kullanımını artırmak emeliyle sürdürdüğü inovasyon odaklı çalışmalarını, gerçekleştirdiği tertiplerle güçlendiriyor. Bu kapsamda Turkcell’in yanı sıra ekosisteme ve bölüme katma bedel sağlayacak tahliller geliştiren tedarikçiler, iş birliklerini güçlendirmek ismine Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde bir ortaya geldi. Aktiflikte Turkcell’in ekosisteme katkı sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım ve Yerlilik Programı’nın yanı sıra gelişime açık eserlerini Turkcell’le birlikte hayata geçiren tedarikçilerin deneyimleri paylaşıldı.

İŞBİRLİĞİMİZİN KAPSAMINI GELİŞTİRMENİN DEĞERİNE İNANIYORUZ 

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söz etti: “Her geçen gün sayısı artan uzmanlık ve faaliyet alanlarına baktığımızda, hiçbirimizin her şeyi yapması mümkün değil, o yüzden bedelli iş ortaklarımızla olan iş birliğimizin kapsamını ve yararını daima geliştirmenin değerine inanıyoruz. Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programımız da bu anlayışımızın doğal bir sonucu. Bu teşebbüsle, inovasyon için harcadığımız eforu, iş ortaklarımızla birlikte sistematize etmeyi ve bu efora ivme kazandırmayı hedefledik. Bunu da lakin tüm paydaşlarımızı inovasyon sürecine en başından dahil ederek, birlikte çalışarak, sorgulayarak ve geliştirerek gerçekleştirebiliriz. Münasebetiyle ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarımızla klasiğin dışında bir iş birliği yaklaşımı geliştirmeyi önemsiyoruz. Ayrıyeten tedarik zinciri idaresindeki arkadaşlarımızın da konvansiyonel satın alma faaliyetlerini ve iş yapış formlarını de yeni rol ve sorumluluklarla zenginleştiriyoruz. Böylelikle tedarikçi, satın alma ve iş üniteleri ortasında daha dinamik ve inovasyonu işin içine sokan bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.”

TEDARİK ZİNCİRİMİZİ BİR EKOSİSTEM İDARESİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİYORUZ 

Turkcell Tedarik Zinciri İdaresinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, şöyle konuştu: “Turkcell olarak 3 bin tedarikçinin bulunduğu bir ekosistemi yönetiyoruz. Çok farklı boyutta ve yetkinlikte dünya çapında tedarikçilere erişiyoruz. Tüm tedarikçilerimiz ortasında eşit rekabet ortamı oluşturmak emeliyle, tedarik zincirimizi bir ekosistem idaresi anlayışıyla yönetiyoruz. Bu kapsamda Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım ve Yerlilik Programı üzere birçok öncü inisiyatifi hayata geçirdik. Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı ile 10 projeyi hayata geçirdik ve tedarikçilerimize toplamda 300 milyon TL’lik iş hacmi oluşturduk. Büyük Ortağım Programı’na ise şimdiye kadar 12 farklı vilayetimizdeki 17 farklı teknokentten 45 start-up iştirak sağladı ve birlikte yaklaşık 25 milyon TL’lik bir iş hacmi oluşturduk. 2020 yılında başlattığımız Yerlilik Programı ile de halihazırda yürüttüğümüz ve planladığımız tüm ulusallık ve yerlilik çalışmalarını hızlandırmayı hedefledik. KOBİ’ler, yerli üreticiler ve teknoparklarla iş birliği toplantıları yapıyoruz.”

TURKCELL, İNOVATİF TAHLİLLERİ KENDİ İŞ SÜREÇLERİNDE DEĞERLENDİRİYOR 

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı hakkında da kapsamlı bilgiler veren Ali Türk, “Turkcell takımlarının tedarikçilerle inovatif fikir ve tahlillerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Turkcell’in yanı sıra ekosisteme ve kesime de katma kıymet sağlıyor. Turkcell’in teknik, satış ağı ve proje idaresi yetenekleri sayesinde geliştirilen eser ve hizmetler, firmalara iş süreçlerinde gelişme, tasarruf, kalite ve gelir artışı sağlıyor. Programla tedarikçiler, gelişime açık eser ve hizmetlerinin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirebiliyor. Program ayrıyeten çalışanlarımızın şirket içinde inovasyon hünerlerini geliştirmeleri için bir araç, eğitim ve motivasyon kaynağı olurken, tedarikçilerimizin eser ve hizmetlerini geliştirerek iş kapasitelerini, dallara erişimini ve gelirlerini artırabilecekleri bir fonksiyon görüyor. Ayrıyeten projelendirmenin, kıymetlendirme ve geliştirme basamakları sonrası ortaya çıkan eser yahut hizmetlerin birinci müşterisi Turkcell oluyor. Turkcell, bu inovatif tahlilleri kendi iş süreçlerinde değerlendiriyor” dedi.

Etkinlikte Turkcell Süreç Geliştirme Grubu tarafından Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı hakkında bir sunum yapıldı. Ayrıyeten Turkcell’le eser ve hizmetlerini geliştiren tedarikçiler, deneyimlerini paylaştı. Akabinde İş Dünyasında Dijital Dönüşüm Paneli ve Sürdürülebilirlik ve Güç Verimliliği Paneli düzenlendi. Aktiflik, İnovasyon Nedir temalı oturumun sonunda Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’nın proje paydaşları Turkcell çalışanları ve tedarikçilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.