Çölleşme ve erozyonla mücadele için 534 proje hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede hem kendi bakanlığının hem de diğer ilgili kurumların uygulaması için 534 proje hazırlandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında, 185 yukarı havza sel ve erozyon kontrolü, 95 baraj havzaları yeşil kuşak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi, 45 tarla ve yol kenarı ağaçlandırma, 25 entegre havza rehabilitasyon, 14 AR-GE ve 8 maden sahaları rehabilitasyonu projesinin de aralarında bulunduğu toplam 534 proje hazırlandığını ve uygulanmak üzere ilgili kurumlara gönderildiğini belirtti.

Özhaseki, “Çölleşme ve erozyonla mücadelenin yanı sıra muhtemel tabii afetlere karşı da tedbirlerin alınması, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması hedeflenen projelerle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.” ifadesini kullandı.

Toprak organik karbon tutulumunun artırılması amaçlanıyor

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan projelerle beraber havza bütünlüğü dikkate alınarak doğal kaynakların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve toprak organik karbon tutulumunun artırılması amaçlanıyor.

Çölleşmeyle ulusal ölçekte mücadele edebilmek amacıyla bakanlıklar, genel müdürlükler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliğiyle 2019-2030 yıllarını kapsayan “Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde de çölleşme ve erozyonla mücadeleye devam ediliyor.

Hassasiyet haritasıyla takip ediliyor

Bakanlık, bir yandan hazırladığı projelerle afetlere karşı direnç kazandırmaya çalışırken, diğer taraftan çölleşme, erozyon, arazi tahribatının dengelenmesi, toprak organik karbonu ve arazi değişimlerinin izlenmesi amacıyla geliştirilen izleme ve değerlendirme sistemleriyle ülke topraklarının mevcut durumunu takip ediyor.

Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM işbirliği kapsamında hazırlanan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası ile de izleniyor.

Çölleşmenin iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim olarak tüm yönleriyle bütüncül olarak ele alındığı Çölleşme Hassasiyet Haritası’nda, 7 kriter ve 48 gösterge yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx